Sidemount

Sidemount kurs

 

Sidemount är kanske ett nytt sätt att dyka på, istället för att ha flaskan/flaskorna på ryggen flyttar vid ner dom så att vi har dom på sidan av kroppen och därmed får en mycket större rörlighet, säkerhet och inte minst en mycket bättre balans. Man kan tro att Sidemount är enbart för techdykning i grottor mm men under senare år så har fler o fler insett fördelarna med detta system.

Under kursen kör vi ett teoripass sen ett första intrimmningsdyk i pool för att sedan genomföra 3 dyk ute i öppen sjö.

Du garanteras en aha-upplevelse.

Pris: 3900 kr